Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 19/2019

1

9 297,38 EUR

DAIMONION s.r.o.

Obec Richnava

27.11.2019

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ

20/2019

26,40 EUR

Jazero, n.o., Košice

Obec Richnava

27.11.2019

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ

21/2019

13,20 EUR

Filia nezisková organizácia

Obec Richnava

20.11.2019

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ

23/2019

6 336,00 EUR

Základná škola, Kluknava 43

Obec Richnava

20.11.2019

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ

22/2019

145,20 EUR

Centrum voľného času PRIMA

Obec Richnava

06.11.2019

Zmluva o dielo

19/2019

9 297,38 EUR

DAIMONION s.r.o.

Obec Richnava

30.10.2019

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2019/001673-098

0,00 EUR

Obec Richnava

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

30.10.2019

Dohoda č. 19/44/054/203

19/44/054/203

0,00 EUR

Obec Richnava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

18.10.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2019-002967

1 131 678,52 EUR

Obec Richnava

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

08.10.2019

Zmluva o prístupe ku kamerovému systému mesta

-

0,00 EUR

Obec Richnava

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

17.09.2019

Zmluva o dielo

18/2019

15 892,80 EUR

ZAHY s.r.o,J.Jesenského 8,053 42,Krompachy

Obec Richnava

10.09.2019

Dodatok č. 01 Zmluve o poskytnutí NFP, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2017-001639

01

201 607,20 EUR

Obec Richnava

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

10.09.2019

Zmluva o grantovom účte

-

0,00 EUR

Obec Richnava

Prima banka Slovensko,Hodžová 11,010 01,Žilina

09.09.2019

Zmluva o výpožičke

9

Neuvedené

Marek Papcun

Obec Richnava

09.09.2019

Zmluva o výpožičke

4

Neuvedené

Pavol Gabčo

Obec Richnava

09.09.2019

Zmluva o výpožičke

8

Neuvedené

Milan Kotlár

Obec Richnava

09.09.2019

Zmluva o výpožičke

6

Neuvedené

Bohuš Klempár

Obec Richnava

09.09.2019

Zmluva o výpožičke

3

Neuvedené

Róbert Dunka

Obec Richnava

04.09.2019

Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby

-

Neuvedené

Obec Richnava

MEDISON, s.r.o.

30.08.2019

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve

1

0,00 EUR

Základná organizácia Slovesnkého odborového zväzu verejnej správy pri MsÚ Krompachy

Obec Richnava

21.08.2019

Zmluva o poskytnutí poradenstva a služieb

-

2 640,00 EUR

EU projects, s.r.o,Kuzmányho 71,040 01,Košice

Obec Richnava

20.08.2019

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo 7/2019

Dodatok č. 3/2019

Neuvedené

DAIMONION s.r.o.

Obec Richnava

20.08.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 7/2019

Dodatok č. 2

Neuvedené

DAIMONION s.r.o.

Obec Richnava

31.07.2019

Kolektívna zmluva

-

0,00 EUR

Základná organizácia Slovesnkého odborového zväzu verejnej správy pri MsÚ Krompachy

Obec Richnava

29.07.2019

Dodatok č. 1 k Dohode č. 19/44/052/523

1

0,00 EUR

Obec Richnava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: