Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.01.2023

Dodatok č.1 k Dohode č. 2/2023

1 - 2/2023

Neuvedené

Ľubomír KENDRA, 375, 053 51 Richnava

Obec Richnava

30.01.2023

Dodatok č. 1 k dohode č. 22/44/012/68

1-22/44/012/68

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Richnava

12.01.2023

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení zimnej údržby č. 20/2021

1-2023

Neuvedené

DAIMONION, s.r.o., 92, 053 51 Richnava

Obec Richnava

11.01.2023

Zmluva č 3/2023 o zabezpečení opráv a údržby verejného osvetlenia v obci Richnava

3/2023

Neuvedené

ZAHY s.r.o, J.Jesenského 8, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

10.01.2023

Dohoda o poskytnutí základných potravinových článkov

2/2023

Neuvedené

Ľubomír Kendra

Obec Richnava

10.01.2023

Dohoda o poskytovaní základných potravinových článkov

1/2023

Neuvedené

Katarína HOLDOVÁ, 248, 053 51 Richnava

Obec Richnava

30.12.2022

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

22K00052

Neuvedené

DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.,, Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Richnava

22.12.2022

Kolektívna zmluva na rok 2023

R2022/7805

Neuvedené

Základná organizácia Slovesnkého odborového zväzu verejnej správy pri MsÚ Krompachy

Obec Richnava

22.12.2022

Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO a výkonu iných činností

9/2023

Neuvedené

Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Obec Richnava

22.12.2022

Dodatok č.1 k rámcovej zmluve zo dňa 21.12.2018

1_

0,00 EUR

Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Obec Richnava

15.12.2022

Dohoda č. 22/44/012/68

22/44/012/68

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Richnava

15.12.2022

Dohoda č. 22/44/010/52

22/44/010/52

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Richnava

30.11.2022

Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3

667/2022

36 093,93 EUR

Úrad vlády SR

Obec Richnava

08.11.2022

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených sčinnosťou CVČ

22/2022

1 180,00 EUR

Obec Richnava

Základná škola, Kluknava 43

04.11.2022

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených sčinnosťou CVČ

24/2022

12,00 EUR

Obec Richnava

Mesto Lipany

24.10.2022

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ

20/2022

4,00 EUR

Obec Richnava

Filia nezisková organizácia

24.10.2022

Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania volieb do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy

23/2022

100,00 EUR

Materská škola,, 260, 053 51 Richnava

Obec Richnava

24.10.2022

Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511

494/2022

32 020,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Richnava

19.10.2022

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ

21/2022

24,00 EUR

Obec Richnava

Centrum voľného času PRIMA

09.09.2022

Zmluva o poskytnutí služby

19/2022

2 976,00 EUR

SG-GS s.r.o, Šafárikova 83, 048 01 Rožňava

Obec Richnava

07.09.2022

Zmluva o výpožičke kompostéra

3__2022

Neuvedené

Lukáč Daniel

Obec Richnava

22.08.2022

DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU č. DOH_SEP-IMRK3-2021-004283

DOH_SEP-IMRK3-2021-004283

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Richnava

19.08.2022

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 5190040314

0001

90,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Richnava

14.07.2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

001

Neuvedené

Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Obec Richnava

13.07.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

R2022/4813

700,00 EUR

AV Audit, s.r.o., Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Richnava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: