Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Richnava sa nachádza vo výchoRichnavadnom výbežku Hornádskej kotliny. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1300. V druhej polovici 13. storočia tu vznikol strážny kráľovský hrad. Obec sa stala strediskom hradného panstva. V roku 1336 sa stala majetkom Perényiovcov. V roku 1442 po niekoľkomesačnom obliehaní hrad dobyl Ján Jiskra z Bandýsa, v roku 1460 hrad dobyl Imrich Zápoľský. Od roku 1528 dostali hrad s panstvom Thurzovci, od roku 1693 majetky získali Csákyovci. Z hradu ostali len nepatrné zvyšky v intraviláne obce. V januári 1945 bola celá obec vypálená, pôvodný kostol podmínovaný. Nový kostol sv. Michala Archanjela bol postavený v rokoch 1969-1972. Západne od obce sa nachádza starobylý kostolík sv. Márie Magdalény.

16.11.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

01.12.2022 od 13:00 do 14:30 je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom :

Detail

10.11.2022

Kostolný dvor zo severnej strany zatvorený 1

Kostolný dvor zo severnej strany zatvorený

od 10.11.2022 bude zatvorený kostolný dvor zo severnej strany a to z dôvodu realizácie stavebných prác na stavbe chodníka až do odvolania.

Detail

30.10.2022

Výsledky volieb 2022

Informácia k priebehu a výsledku hlasovania v komunálnych voľbách 2022

V obci Richnava sa vo voľbách do orgánov samosprávy obcí ktoré sa konali dňa 29.10.2022 zistili tieto výsledky:

Detail

27.10.2022

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Richnava 1

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Richnava

Obec Richnava v zmysle ust. § 81 ods.7 písm. g) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje, že v obci Richnava budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery v týchto lokalitách:

Detail

24.10.2022

Informácia k hlasovaniu do prenosnej volebnej schránky

Informácia k hlasovaniu do prenosnej volebnej schránky a k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Oznamujeme občanom obce, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôžu prísť do volebnej miestnosti príslušného okrsku, že majú možnosť požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky

Detail

Fotogaléria

02.02.2022

AKTIVITY MOPS

AKTIVITY MOPS

AKTIVITY MOPS v rámci projektu: Pokračovanie miestnych občianskych poriadkových služieb v obci Richnava.

Detail