Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Richnava sa nachádza vo výchoRichnavadnom výbežku Hornádskej kotliny. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1300. V druhej polovici 13. storočia tu vznikol strážny kráľovský hrad. Obec sa stala strediskom hradného panstva. V roku 1336 sa stala majetkom Perényiovcov. V roku 1442 po niekoľkomesačnom obliehaní hrad dobyl Ján Jiskra z Bandýsa, v roku 1460 hrad dobyl Imrich Zápoľský. Od roku 1528 dostali hrad s panstvom Thurzovci, od roku 1693 majetky získali Csákyovci. Z hradu ostali len nepatrné zvyšky v intraviláne obce. V januári 1945 bola celá obec vypálená, pôvodný kostol podmínovaný. Nový kostol sv. Michala Archanjela bol postavený v rokoch 1969-1972. Západne od obce sa nachádza starobylý kostolík sv. Márie Magdalény.

13.05.2022

Veľkoobjemové kontajnery

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Richnava

V obci Richnava budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery v týchto lokalitách: - v dňoch 12.05.2022 až 20.05.2022 pri cintoríne a pred Špeciálnou základnou školou v Richnave s.č. 189,v dňoch 23.05.2022 až 30.05.2022 pri Železničnej stanici vedľa rodinného domu s.č. 245 a za rodinným domom s.č. 75

Detail

12.04.2022

vsd

Prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom : od 05.05.2022 10:00 do 05.05.2022 12:30

Detail

01.04.2022

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakladanie ohňa zakázané

Detail

28.01.2022

Kompostovanie

Kompostovanie v záhradných kompostéroch

Čo je kompostovanie/ Kompostovanie v kompostéroch/ Ako postupovať pri kompostovaní/ Chyby pri kompostovaní/ Kvalita a použitie kompostu

Detail

29.11.2021

Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Richnava

Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Richnava

Projekt je zameraný na súčasnú nevyhovujúcu situáciu v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov v rómskej lokalite a to z dôvodu eliminácie nelegálnych čiernych stavieb obyvateľov z MRK a možnosti obce realizovať investičné projekty v predmetnej rómskej lokalite

Detail

Fotogaléria

02.02.2022

AKTIVITY MOPS

AKTIVITY MOPS

AKTIVITY MOPS v rámci projektu: Pokračovanie miestnych občianskych poriadkových služieb v obci Richnava.

Detail