Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kontakt

 

Adresa: Obec Richnava
  053 51 Richnava 124
IČO: 00329525
DIČ: 2021331510
   
Telefón: Starosta obce 0940 649 500
  Podateľňa 0948 590 441
  Ekonomické oddelenie,  Stavebný úrad 0948 589 113
  Oddelenie sociálnych vecí,  Správa daní a poplatkov 0948 719 997
  Prednosta OcÚ 0948 732 109
  Kancelária terénnej sociálnej práce 0903 654 260
     
E-mail: richnava@richnava.sk
WWW: www.richnava.sk
Účet:

IBAN: SK24 5600 0000 0034 5207 3001