Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.09.2021

DF2021/308

zhotovenie samolepiek + lamino Obec Richnava na označenie komposterov v počte 230 ks

463,91 EUR

MOON, reklamné štúdio, Štúrova 5/7, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/307

papierové stravné lístky pre zamestnancov 8/2021 + poskytnutá zľava za služby :

2 394,00 EUR

DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.,, Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/306

odber elektrickej energie za priestory OcÚ vo výšk 50% nákladov za 7/2021

93,04 EUR

Materská škola,, 260, 053 51 Richnava

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/305

odber zemného plynu za priestory OcÚ vo výške 50% nákladov za 8/2021

547,50 EUR

Materská škola,, 260, 053 51 Richnava

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/304

compatible toner cartridge Camea HP- pre TSP=1ks compatible toner Brother 2421 pre TSP = 1ls + pošto

35,24 EUR

CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/303

čistenie rigolu v majetku obce po inten.dažďoch v časti Rinok (demontáž mriežky z odvodňov.žľabov,

1 500,00 EUR

Michal Vaščák, Richnava 246, 05351 Richnava

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/302

darčekové koše + kytice pre jubilantov - výročné jubileá obyvateľov obce (10 oslávencov á 50,-€)

500,00 EUR

Richnavská Martina, 723, 053 51 Kluknava

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/301

vývoz a zneškodňovanie odpadu z veľkoobjem. kontajnerov v rámci aktivačných práce v 8/2021:

979,46 EUR

Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/300

vrecia PVC pre UoZ v rámci aktivácie - zber odpadu Dohoda č. 21/44/054/24

315,00 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/299

pracovné odev, obuv pre UoZ v rámci aktivácie - Dohoda č. 21/44/054/24

506,32 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/298

tovar v rámci odberných poukážok - PnD-záškoláctvo za 6/2021 prijaté v 7/2021= 42 poberateľov

2 014,50 EUR

Ľubomír KENDRA, 375, 053 51 Richnava

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/297

dodávka elektrickej energie - verejné osvetlenie za 7/2021

272,71 EUR

Východoslovenská energetika .as., Mlynská 31, 040 34 Košice – mestská časť Staré Me

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/296

vydanie preukazu - SPLNOMOCNENIE pre zamestnancov obce k preberaniu doporučených zásielok + poplatok

4,20 EUR

Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica Banská Bystrica

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/295

kompostér JRK 900L Smart H2 (220ks á 76,80€) pre obyvateľov obce

16 896,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o, Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/294

kosenie trávnatých plôch v rovine v katastri obce 3 krát : 43416 m2 á 0,06/1m2

2 604,96 EUR

Magdaléna Gabčová, 93, 053 51 Richnava

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/293

telekomunikačné služby- mobilné dáta- O2- starosta obce za 7/2021

26,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 10 Bratislava

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/292

internet DSL, pridelenie statickej IP adresy - paušálny poplatok za 8/2021

20,95 EUR

SLOVANET a.s., Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/291

Rekonštrukcia budovy pre účel komunit.centra a obecného úradu - vlastný objekt obec.úradu, areálová

52 094,82 EUR

ALKON SV, s.r.o., Zimná 65, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/290

Rekonštrukcia budovy pre účel komunit.centra a obecného úradu - obvodové múry, búracie práce, práce

45 333,68 EUR

ALKON SV, s.r.o., Zimná 65, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/289

kompatibilný toner HP do farebnej tlačiarne pre OcÚ

72,50 EUR

Gigaprint.sk, Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/288

servisná podpora informačného systému a sieťovej infraštruktúry v 7/2021

192,00 EUR

db solutions s.r.o., Poštová 2, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/287

dodávka elektrickej energie -Dom smútku s.č. 280 za 7/2021

38,00 EUR

Východoslovenská energetika .as., Mlynská 31, 040 34 Košice – mestská časť Staré Me

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/286

dodávka elektrickej energie - budova TJ s.č. 262 za 7/2021

49,61 EUR

Východoslovenská energetika .as., Mlynská 31, 040 34 Košice – mestská časť Staré Me

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/285

elektrická energia za obecné zariadenia - Požiarna zbrojnica, Zlatník za obdobie 6-8/2021:

346,00 EUR

Východoslovenská energetika .as., Mlynská 31, 040 34 Košice – mestská časť Staré Me

Obec Richnava

13.09.2021

DF2021/284

dodávka elektrickej energie - budova KD s.č.124 za 8/2021

200,00 EUR

Východoslovenská energetika .as., Mlynská 31, 040 34 Košice – mestská časť Staré Me

Obec Richnava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: