Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.10.2019

DF2019/488

kancelárske potreby - fotopapier, rýchloviazače, obálky pre potreby OCU a TSP

116,17 EUR

Office Depot s.r.o,Drobného 27,841 02,Bratislava

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/487

vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.75 dňa 19.9.2019, 12m3

110,44 EUR

Podtat.vodar.prevádzková spoločnosť a.s.,Hraničná 17,058 01,Poprad

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/486

vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.44 dňa 19.9.2019, 4,5m3

55,23 EUR

Podtat.vodar.prevádzková spoločnosť a.s.,Hraničná 17,058 01,Poprad

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/485

vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.114 dňa 19.9.2019, 4,5m3

53,28 EUR

Podtat.vodar.prevádzková spoločnosť a.s.,Hraničná 17,058 01,Poprad

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/484

likvidácia odpadových vôd zo žump rod. domov na ČOV Krompachy dňa 23.9.2019 = 9m3

11,66 EUR

Podtat.vodar.prevádzková spoločnosť a.s.,Hraničná 17,058 01,Poprad

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/483

statický posudok stropu 1.poschodia v budove TJ Richnava 262 v rámci zákazky "Modernizácia a príst.

60,00 EUR

Ing. Vít SVOBODA,Zimná 94,052 01,Spišská Nová Ves

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/482

likvidácia odpadových vôd zo žump rod.domov na ČOV Krompachy dňa 17.9.2019 = 9m3

11,66 EUR

Podtat.vodar.prevádzková spoločnosť a.s.,Hraničná 17,058 01,Poprad

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/481

vývoz a skládkovanie KO z veľkobjemových kontaj- nerov v rámci aktivačných prác za 9/2019:

2 246,14 EUR

Ekover, s.r.o.,SNP 34,053 61,Spišské Vlachy

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/480

vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.54 dňa 9.9.2019 , 5m3

53,93 EUR

Podtat.vodar.prevádzková spoločnosť a.s.,Hraničná 17,058 01,Poprad

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/479

vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.262 budova TJ, dňa 5.9.2019 , 12m3

110,44 EUR

Podtat.vodar.prevádzková spoločnosť a.s.,Hraničná 17,058 01,Poprad

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/478

vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.274 dňa 5.9.2019 , 12m3

110,44 EUR

Podtat.vodar.prevádzková spoločnosť a.s.,Hraničná 17,058 01,Poprad

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/477

vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.66 dňa 4.9.2019 , 2,5m3

50,69 EUR

Podtat.vodar.prevádzková spoločnosť a.s.,Hraničná 17,058 01,Poprad

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/476

vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.35 dňa 4.9.2019 , 6m3

55,23 EUR

Podtat.vodar.prevádzková spoločnosť a.s.,Hraničná 17,058 01,Poprad

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/475

odber elektrickej energie za priestory OcU vo výšk 50% nákladov za obdobie 8/2019

90,72 EUR

Materská škola,,260,053 51,Richnava

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/474

vykonanie opakovanej deratizácie v katastri obce Richnava v rozsahu a dohodnutých podmienok.

4 992,00 EUR

Miroslav Dzurik,Lúčna 2717,093 16,Vranov nad Topľou

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/473

pracovná obuv pre UoZ na aktivačnej činnosti - D19/44/052/ 523 v počte 23 ks

416,48 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o.,Maurerova 13,053 42,Krompachy

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/472

vrecia PVC 120 litrové na zber KO - aktivácia - D19/44/052/523 v počte 100 ks

420,00 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o.,Maurerova 13,053 42,Krompachy

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/471

papierové stravné lístky pre zamestnancov OcU, TSP UPSV §50, §52, §54 za 9/2019 = 750 ks á 4,00€

3 000,00 EUR

DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.,, Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/470

spracovanie geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby s.č.262 na parc.č.394/2 ku kolaudác

330,00 EUR

Ing. Miloš Ondruš GeoFix, Bruselská 10, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/469

likvidácia odpadových vôd na ČOV Krompachy dňa 6.9.2019 = 5m3

6,48 EUR

Podtat.vodar.prevádzková spoločnosť a.s.,Hraničná 17,058 01,Poprad

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/468

vypracovanie kompletnej žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 - chodníky v obci Richnav

2 640,00 EUR

EU projects, s.r.o,Kuzmányho 71,040 01,Košice

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/467

úprava a aktualizácia PD "Revitalizácia centra obc Richnava a spracov.PD "Rekonštrukcia chodníika"

6 000,00 EUR

Ing.arch.Peter Steiniger, Jiráskova 63, 080 01 Prešov

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/466

stavebné práce na predmet zákazky: "Modernizácia a prístavba sociálnych zariadení TJ klubu v Richna

13 567,08 EUR

DAIMONION s.r.o.

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/465

stavebné práce na predmet zákazky: "Modernizácia a prístavba sociálnych zariadení TJ klubu v Richna

93 455,69 EUR

DAIMONION s.r.o.

Obec Richnava

03.10.2019

DF2019/464

elektrická energia za verejné osvetlenie -doplatok za 8/2019

69,70 EUR

Východoslovenská energetika .as.,Mlynská 31,040 34,Košice – mestská časť Staré Me

Obec Richnava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: