Podateľňa

Činnosť podateľne


Kontakt

Telefón: 0948 590 441, e-mail: richnava@richnava.sk


Prijíma

- podnety, žiadosti, sťažnosti a ostatné podania podané osobne do zápisnice, telefonicky, faxom, poštou a elektronickou poštou.
- úhrady v hotovosti


Vydáva a odosiela

- potvrdenia, stanoviská, vyjadrenia a ďalšie výstupy databáz a úradných procesov obce
- úhrady v hotovosti
 

Úradné hodiny

Deň            Hodina              Hodina

Pondelok:  7:30 - 12:00      13:00 - 15:30

Utorok:      nestránkový deň

Streda:       7:30 - 12:00      13:00 - 15:30

Štvrtok:     7:30 - 12:00       13:00 - 15:30

Piatok:       7:30 - 12:00