Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27.09.2021

O2021/114

Objednávame si u Vás na základe mandátnej zmluvy následovné služby :

143,00 EUR

Valérian Buc - SAFETY, Mlynská 9, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

27.09.2021

O2021/113

Objednávame si u Vás na základe internetovej cenovej ponuky následovný tovar:

149,83 EUR

LAMITEC, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 810 00 Bratislava

Obec Richnava

27.09.2021

O2021/112

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky "kosenie trávnatých plôch"na svahu v katastri obce Ri

1 066,50 EUR

Magdaléna Gabčová, 93, 053 51 Richnava

Obec Richnava

27.09.2021

O2021/111

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky tovar podľa výberu pre UoZ v rámci Dohody č. 21/44/05

285,42 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

27.09.2021

O2021/110

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky plastové vrecia PVC 120 lit.pre UoZ následovne:

420,00 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

07.09.2021

O2021/109

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 30.8.2021 stavebné úpravy v budove TJ pre účel

2 597,49 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

07.09.2021

O2021/108

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky tovar podľa výberu :

757,30 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

07.09.2021

O2021/107

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky opravu studní v majetku obce Richnava podľa určenej š

550,00 EUR

KB plus, s.r.o., 235, 053 51 Richnava

Obec Richnava

07.09.2021

O2021/106

Objednávame si u Vás na základe uzatvorenej Zmluvy 21K99004 o zabezpečení stravovania formou stravný

2 400,00 EUR

DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.,, Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Richnava

07.09.2021

O2021/105

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky "Vypracovanie projektovej dokumentácie - využitie mie

400,00 EUR

RAMESEUM SK s.r.o., Jabloňová 475/15, 082 56 Pečovská Nová Ves

Obec Richnava

07.09.2021

O2021/104

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky "Vypracovanie PD - internetová sieť v stavbe "Rekonšt

480,00 EUR

ELTUR s.r.o.,, Čsl. Armády 33, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Richnava

07.09.2021

O2021/103

Objednávame si u Vás na základe internetovej cenovej ponuky násleodný tovar:

35,25 EUR

CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov

Obec Richnava

07.09.2021

O2021/102

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky polep kompostérov :

463,91 EUR

MOON, reklamné štúdio, Štúrova 5/7, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

07.09.2021

O2021/101

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky zabezpečenie interiérových žalúzií v budove TJ, Richn

577,50 EUR

Mgr. Drahomír Mazúr - DM SEVYTECH, Kpt. Nálepku 893/20, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

07.09.2021

O2021/100

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky opravu studní v majetku obce Richnava podľa určenej š

1 250,00 EUR

Michal Vaščák, Richnava 246, 05351 Richnava

Obec Richnava

09.08.2021

O2021/99

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky "Čistenie rigolu v majetku obce Richnava" v časti Rin

1 500,00 EUR

Michal Vaščák, Richnava 246, 05351 Richnava

Obec Richnava

09.08.2021

O2021/98

Objednávame si u Vás na základe internetovej cenovej ponuky následovný tovar :

72,50 EUR

Gigaprint.sk, Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín

Obec Richnava

09.08.2021

O2021/97

Objednávame si u Vás na základe rámcovej kúpnej zmluvy tovar podľa výberu pre UoZ v rámci Dohody č.

506,32 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

09.08.2021

O2021/96

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky plastové vrecia PVC 120 lit.pre UoZ následovne:

315,00 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

09.08.2021

O2021/95

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky zabezpečenie a dodanie darčekových košov a kytíc pre

500,00 EUR

Richnavská Martina, 723, 053 51 Kluknava

Obec Richnava

09.08.2021

O2021/94

Objednávame si u Vás na základe internetovej cenovej ponuky následovný tovar:

79,80 EUR

CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov

Obec Richnava

09.08.2021

O2021/93

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky "kosenie trávnatých plôch" v katastri obce Richnava n

2 604,96 EUR

Magdaléna Gabčová, 93, 053 51 Richnava

Obec Richnava

09.08.2021

O2021/92

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky kompostovacie zásobníky :

16 896,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o, Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava

Obec Richnava

09.08.2021

O2021/91

Objednávame si u Vás zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obce Richnava:

600,00 EUR

Podtat.vodar.prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 17/662, 058 01 Poprad

Obec Richnava

26.07.2021

O2021/90

Objednávame si u Vás na základe uzatvorenej Zmluvy 21K99004 o zabezpečení stravovania formou stravný

2 160,00 EUR

DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.,, Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Richnava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: