Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.12.2019

O2019/101

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky vypracovanie posudkov, zabezpeč.soc.posudkovej činnos

135,00 EUR

PhDr. Jozef Dub, Banícka štvrť 785, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/100

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky "kosenie trávnatých plôch " v katastri obce Richnava

2 604,96 EUR

Magdaléna Gabčová, 93, 053 51 Richnava

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/99

Objednávame si u Vás na základe internetovej cenovej ponuky kancelárske potreby pre OcU podľa výberu

116,17 EUR

Office Depot s.r.o,Drobného 27,841 02,Bratislava

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/98

Objednávame si u Vás v zmysle Zmluvy o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov formou stra

3 000,00 EUR

DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.,, Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/97

Objednávame si u Vás na základe rámcovej kúpnej zmluvy č. 5/2019 následovný tovar pre UoZ v zmysle d

347,07 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o.,Maurerova 13,053 42,Krompachy

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/96

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky plastové vrecia PVC 120 lit,. pre UoZ v zmysle Dohody

420,00 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o.,Maurerova 13,053 42,Krompachy

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/95

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky zabezpečenie opakovanej deratizácie v katastri obce R

4 992,00 EUR

Miroslav Dzurik,Lúčna 2717,093 16,Vranov nad Topľou

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/94

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky opravu studní v majetku obce Richnava podľa určenej š

612,00 EUR

Jozef Kurilla,91,053 51,Richnava

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/93

Objednávame si u Vás polohopisné a výškopisné zameranie inžinierských sietí na pozemku parcela č.394

290,00 EUR

Ing. Miloš Ondruš GeoFix, Bruselská 10, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/92

Objednávame si u Vás na základe internetovej cenovej ponuky následovný tovar pre OcU:

32,35 EUR

ABC shop s.r.o.,M.R.Štefánika 18,916 01,Stará Turá

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/91

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky "kosenie trávnatých plôch" v katastri obce RIchnava n

1 481,38 EUR

Magdaléna Gabčová, 93, 053 51 Richnava

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/90

Objednávame si u Vás v rámci mimoriadnej udalosti odstránenia havarijného stavu na majetku obce vzni

200,00 EUR

Ľubomír KENDRA,375,053 51,Richnava

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/89

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky projekt plynovej prípojky pre stavbu -Modernizácia a

390,00 EUR

MVA ace s.r.o, Ukrajinská 8, 831 01 Bratislava

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/88

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky projekt- dodatočne spevnenie stropu-zmena stavby Mode

160,00 EUR

MVA ace s.r.o, Ukrajinská 8, 831 01 Bratislava

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/87

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky vypracovanie posudkov, zabezpeč.soc.posudkovej činnos

285,00 EUR

PhDr. Jozef Dub, Banícka štvrť 785, 053 42 Krompachy

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/86

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky aktualizáciu projektovej dokumentácie vodnej stavby

2 800,00 EUR

Ing. Štefan Šípoš, Fibichova 1, 041 79 Košice

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/85

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky úpravu a aktualizáciu PD "Revitalizácia centra obce R

6 000,00 EUR

Ing.arch.Peter Steiniger, Jiráskova 63, 080 01 Prešov

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/84

Objednávame si u Vás v zmysle Zmluvy o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov formou stra

1 040,00 EUR

DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.,, Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/83

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky vypracovanie geometrického plánu na zameranie stavby

330,00 EUR

Ing. Miloš Ondruš GeoFix, Bruselská 10, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/82

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky plastové vrecia PVC 120 lit,. pre UoZ v zmysle Dohody

336,00 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o.,Maurerova 13,053 42,Krompachy

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/81

Objednávame si u Vás na základe rámcovej kúpnej zmluvy č. 5/2019 následovný tovar pre UoZ v zmysle D

776,87 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o.,Maurerova 13,053 42,Krompachy

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/80

Objednávame si u Vás na základe internetovej cenovej ponuky následovný tovar :

250,80 EUR

B2Bpartner, Šuleková 2, 811 09 Bratislava

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/79

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky statické posúdenie stropu 1.poschodia v budove TJ Ric

60,00 EUR

Ing. Vít SVOBODA,Zimná 94,052 01,Spišská Nová Ves

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/78

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny stavby:

720,00 EUR

MVA ace s.r.o, Ukrajinská 8, 831 01 Bratislava

Obec Richnava

20.12.2019

O2019/77

Objednávame si u Vás na základe internetovej cenovej ponuky kancelárske potreby pre potreby OcÚ podľ

71,02 EUR

Office Depot s.r.o,Drobného 27,841 02,Bratislava

Obec Richnava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: