Obecný rozhlas

  Zvukové hlásenia obecného rozhlasuObecný rozhlas

 

 

Dátum hlásenia  Hlásenie

6.10.2021              Prevzatie kompostérov (80.44 kB)

17.9.2021               Predaj vencov, kvetov kahancov, sviečok... (96.59 kB)