Symboly obce

Design manuál symbolov Obce Richnava pdf, 3,02 MB
Zásady používania erbu Obce Richnava inými subjektmi
Zoznam subjektov, ktorým bol udelený súhlas na používanie erbu obce


Richnava patrí medzi staré spišské obce ležiace v povodí Hornádu v tesnej blízkosti Spišsko-gemerského rudohoria. V listinách sa spomína v roku 1246. Predlohou erbu je pečať obce RICHNAVA spred roku 1790. Je na nej vyobrazený na trojvrší stojaci bájny vták Fénix s roztiahnutými krídlami, dívajúci sa do polotaniera žiariaceho slnka. Fénix sa dostal do erbu obce v súvislosti s činnosťou hút a hámrov v obci, možno aj sklárskej huty. Fénix je symbolom slnka, ohňa, očistenia, zmŕtvychvstania (D. Forstner: Die Welt der Symbole. München 1967, s. 252-254). Stelesňuje aj iné krásne vlastnosti: kráľovskú hodnosť, šľachtu, jedinečnosť. (J.C. Cooper: Lexikon der alten Symbole, Leipzig 1986, s. 140-141). Na symbole obce RICHNAVA si treba všimnúť aj trojvršie, ktoré znázorňuje okolité rudonosné hory.

Pečať