Obyvatelia

Zmeny stavu obyvateľov

Stav                                                  Spolu   Mužov   Žien

Počet obyvateľov k 31.12.2022      3365     1672       1693


Zmeny v roku 2022
Narodenie dieťaťa                             104     45           59

Úmrtie                                                   14       7             7

Sobáš                                                     36

Prihlásenie na trvalý pobyt                 38     17           21

Odhlásenie z trvalého pobytu            49     21          28

 

 

Stav                                                   Spolu   Mužov  Žien

Počet obyvateľov k 31.12.2021         3286    1638      1648

 

Zmeny v roku 2021

Narodenie dieťaťa                             121          60         61

Úmrtie                                                  27         12          15

Sobáš                                                    23

Prihlásenie na trvalý pobyt               23           6          17

Odhlásenie z trvalého pobytu           28          11          17

 

Stav                                                  Spolu       Mužov  Žien

Počet obyvateľov k 31.12.2020       3198         1595      1603Zmeny v roku 2020

Narodenie dieťaťa                                85           47        38

Úmrtie                                                   20           10         10

Sobáš                                                      20

Prihlásenie na trvalý pobyt                 35           14          21

Odhlásenie z trvalého pobytu             49          24         25

 

Stav                                                     Spolu        Mužov   Žien

Počet obyvateľov k 31.12.2019          3147           1568      1579


Zmeny v roku 2019
Narodenie dieťaťa                              93              51           42

Úmrtie                                                  15                9           6

Sobáš                                                    26
Prihlásenie na trvalý pobyt                25              14           11

Odhlásenie z trvalého pobytu           42              17           25

 

Stav                                                   Spolu          Mužov   Žien

Počet obyvateľov k 31.12.2018         3086           1529       1557


Zmeny v roku 2018
Narodenie dieťaťa                               96                45           51

Úmrtie                                                   22               10            12

Sobáš                                                     24
Prihlásenie na trvalý pobyt                25                12            13

Odhlásenie z trvalého pobytu           33                15            18

 

Stav                                                       Spolu          Mužov   Žien

Počet obyvateľov k 31.12.2017            3020            1498       1522

 

Zmeny v roku 2017

Narodenie dieťaťa                                 102                55           47

Úmrtie                                                      13                 10           3

Sobáš                                                         9
Prihlásenie na trvalý pobyt                   19                   6          13

Odhlásenie z trvalého pobytu              26                   9          17

 

Stav                                                     Spolu             Mužov     Žien

Počet obyvateľov k 31.12.2016           2938              1456         1482

 

Zmeny v roku 2016

Narodenie dieťaťa                                 96                   43           53

Úmrtie                                                     13                     8             5

Sobáš                                                       17
 

Prihlásenie na trvalý pobyt                   10                      5            5

Odhlásenie z trvalého pobytu              22                     14            8

 

Stav                                                      Spolu                Mužov      Žien

Počet obyvateľov k 31.12.2015           2861                    1428         1433Zmeny v roku 2015

Narodenie dieťaťa                                   87                      38            49

Úmrtie                                                      16                        5              11

Sobáš                                                        20
 

Prihlásenie na trvalý pobyt                    13                       8               5

Odhlásenie z trvalého pobytu                23                      9              14