Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.10.2020

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2020/001579-072

0,00 EUR

Obec Richnava

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23.10.2020

Zmluva o dielo 18/2020

18/2020

539 994,46 EUR

Alkon SV s.r.o.

Obec Richnava

14.09.2020

Zmluva č. 17/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Richnava

17/2020

600,00 EUR

Základná organizácia chovateľov poštových holubov Richnava

Obec Richnava

28.08.2020

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

-

80,00 EUR

GRANČ, s.r.o.

Obec Richnava

25.08.2020

Zmluva o dielo 16/2020

16/2020

12 368,04 EUR

Michal Vaščák

Obec Richnava

05.08.2020

Darovacia zmluva v rámci národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“

USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001270-070_2020

0,00 EUR

Obec Richnava

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

29.07.2020

Dohoda č. 20/44/054/220

20/44/054/220

24 210,00 EUR

Obec Richnava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

27.07.2020

Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve zo dňa 31.7.2019

2

0,00 EUR

Základná organizácia Slovesnkého odborového zväzu verejnej správy pri MsÚ Krompachy

Obec Richnava

15.07.2020

Zmluva č. 13/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Richnava

13/2020

600,00 EUR

Enduro klub Richnava

Obec Richnava

13.07.2020

Zmluva č. 14/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Richnava

14/2020

5 000,00 EUR

Klub slovenských turistov Bradlo Richnava

Obec Richnava

03.07.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

-

500,00 EUR

Obec Richnava

AV Audit, s.r.o.,Karpatská 2448,052 01,Spišská Nová Ves

02.07.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

1

Neuvedené

Materská škola,,260,053 51,Richnava

Obec Richnava

02.07.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

1

Neuvedené

Materská škola,,260,053 51,Richnava

Obec Richnava

10.06.2020

Zmluva o poskytnutí služby

-

8 150,00 EUR

SG-GS s.r.o.

Obec Richnava

04.06.2020

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1022/2013

U1022/2013

350,00 EUR

Obec Richnava

MADE spol.s r.o.,Hron.predmestie 4,97401,Banská Bystrica

03.06.2020

Zmluva o dielo č. 5/2020

5/2020

3 706,07 EUR

PLYNÁRI s.r.o.

Obec Richnava

03.06.2020

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 3/2020 na dodanie tovaru

1/2020

0,00 EUR

WINTEX s.r.o.

Obec Richnava

06.05.2020

Zmluva č. 9/2020 o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ

9/2020

19,80 EUR

Jazero, n.o., Košice

Obec Richnava

30.04.2020

Mandátna zmluva 12/2020

12/2020

5 400,00 EUR

Janka Pokryvková

Obec Richnava

24.04.2020

Zmluva č. 8/2020 o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ

8/2020

9,90 EUR

Filia nezisková organizácia

Obec Richnava

24.04.2020

Zmluva č. 11/2020 o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ

11/2020

4 752,00 EUR

Základná škola, Kluknava 43

Obec Richnava

24.04.2020

Zmluva č. 10/2020 o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ

10/2020

108,90 EUR

Centrum voľného času PRIMA

Obec Richnava

04.03.2020

Mandátna zmluva č. 7/2020

7/2020

4 600,00 EUR

Janka Pokryvková

Obec Richnava

04.03.2020

Zmluva o dielo č. 6/2020

6/2020

1 105,04 EUR

Jozef Kurilla,91,053 51,Richnava

Obec Richnava

03.03.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 4.3.2010

1

0,00 EUR

Obec Richnava

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kluknava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: