Územný plán

Územný plán

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Richnava

oznamenie o strategickom dokumente_ up obce richnava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,88 kB
Stiahnuté: 477×
Vložené: 22. 2. 2017

Zadanie pre spracovanie ÚPN-O Richnava

zadanie upn-o richnava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 745,76 kB
Stiahnuté: 841×
Vložené: 22. 2. 2017

Územný plán obce Richnava

uzemny_plan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,58 MB
Stiahnuté: 771×
Vložené: 22. 2. 2017

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu "Územný plán obce Richnava - koncept"

upno richnava zaverecne stanovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,04 MB
Stiahnuté: 444×
Vložené: 19. 3. 2017

Koncept Územného plánu obce Richnava

koncept upn_o richnava.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 115,97 MB
Stiahnuté: 408×
Vložené: 19. 3. 2017

Návrh územného plánu

Textová časť

text.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 423,24 kB
Stiahnuté: 357×
Vložené: 22. 2. 2017

Uznesenie č. 89/2004

závery z rokovania uznesenie 89_2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,35 kB
Stiahnuté: 377×
Vložené: 13. 12. 2017

Návrh územného plánu - Výkresová časť

Širšie územné vzťahy a väzby

vykres01.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 5,07 MB
Stiahnuté: 572×
Vložené: 22. 2. 2017

Katastrálne územie obce

vykres02.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 6,72 MB
Stiahnuté: 372×
Vložené: 22. 2. 2017

Komplexný urbanistický návrh

vykres03.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 13,74 MB
Stiahnuté: 480×
Vložené: 22. 2. 2017

Návrh technického vybavenia, Vodné hospodárstvo

vykres04.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 6,94 MB
Stiahnuté: 351×
Vložené: 22. 2. 2017

Návrh technického vybavenia, Energetika a spoje

vykres05.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 12,05 MB
Stiahnuté: 352×
Vložené: 22. 2. 2017

Návrh verejnoprospešných stavieb

vykres06.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 5,3 MB
Stiahnuté: 358×
Vložené: 22. 2. 2017

Návrh perspektívneho použitia PPF na nepoľnohospodárske účely

vykres08.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 3,84 MB
Stiahnuté: 358×
Vložené: 22. 2. 2017

Návrh ochrany a tvorby krajiny a územného systému ekologickej stability

vykres08.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 3,84 MB
Stiahnuté: 349×
Vložené: 22. 2. 2017

Prírodné pomery územia v okolí obce Richnava

Prírodné pomery územia v okolí obce Richnava

zaverecna_sprava_prirodne_pomery.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,34 MB
Stiahnuté: 859×
Vložené: 22. 2. 2017