Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2013

VZN číslo 2/2013

VZN 2_2013.pdf Stiahnuté: 358x

VZN číslo 3/2013

VZN 3_2013.pdf Stiahnuté: 345x

VZN číslo 4/2013

VZN 4_2013.pdf Stiahnuté: 328x

2009

VZN číslo 3/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava (formát rtf)

2_2009.rtf Stiahnuté: 316x

2008

VZN číslo 8/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

8_2008.doc Stiahnuté: 269x

VZN číslo 7/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Richnava

7_2008.doc Stiahnuté: 289x

VZN číslo 6/2008 o miestnych daniach na území obce Richnava

6_2008.doc Stiahnuté: 280x

2007

Harmonogram zvozu odpadu na rok 2008

harmonogram_zvozu_2008.pdf Stiahnuté: 272x

VZN 2/2007 o zmene Všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov na území Obce Richnava číslo 1/2004 vydaného 11.12.2003

VZN_2_2007.pdf Stiahnuté: 302x

VZN 1/2007 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia o používaní miestnych komunikácií na území Obce Richnava

VZN_1_2007.pdf Stiahnuté: 281x

2006

VZN 2/2006 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN_cas_predaja.pdf Stiahnuté: 230x

VZN 1/2006 o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN_zumpy.pdf Stiahnuté: 217x

2005

Formulár žiadosti.doc

VZN_4_2005_ziadost.doc Stiahnuté: 240x

VZN 4/2005 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na území obce Richnava

VZN_poskytovanie_dotacii.pdf Stiahnuté: 247x

Príloha - Formulár žiadosti.doc

VZN_4_2005_ziadost.doc Stiahnuté: 213x

Príloha k VZN 12/2004 - Územný plán obce Richnava (5 MB)

uzemny_plan.pdf Stiahnuté: 214x

VZN 11/2004, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy pre obec Richnava

VZN_obvod_skoly.pdf Stiahnuté: 222x

VZN 3/2004 o malých zdrojoch

VZN_male_zdroje.pdf Stiahnuté: 196x

VZN 1/2004 o chove, vodení a držaní psov na území obce Richnava

1_2004.pdf Stiahnuté: 269x

Stránka