Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2007

VZN 1/2007 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia o používaní miestnych komunikácií na území Obce Richnava

VZN_1_2007.pdf Stiahnuté: 221x

2006

VZN 2/2006 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN_cas_predaja.pdf Stiahnuté: 177x

VZN 1/2006 o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN_zumpy.pdf Stiahnuté: 162x

2005

Formulár žiadosti.doc

VZN_4_2005_ziadost.doc Stiahnuté: 187x

VZN 4/2005 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na území obce Richnava

VZN_poskytovanie_dotacii.pdf Stiahnuté: 174x

Príloha - Formulár žiadosti.doc

VZN_4_2005_ziadost.doc Stiahnuté: 158x

Príloha k VZN 12/2004 - Územný plán obce Richnava (5 MB)

uzemny_plan.pdf Stiahnuté: 151x

VZN 11/2004, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy pre obec Richnava

VZN_obvod_skoly.pdf Stiahnuté: 178x

VZN 3/2004 o malých zdrojoch

VZN_male_zdroje.pdf Stiahnuté: 155x

VZN 1/2004 o chove, vodení a držaní psov na území obce Richnava

1_2004.pdf Stiahnuté: 188x

Stránka