Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2017

VZN 4/2017 ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného

VZN 4_2017.pdf Stiahnuté: 919x

2016

VZN číslo 1/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

VZN 1_2016.pdf Stiahnuté: 332x

Príloha k VZN číslo 1/2016 - Žiadosť o poskytnutie dotácie

Ziadost o poskytnutie dotacie.rtf Stiahnuté: 349x

VZN číslo 2/2016 o organizácií miestneho referenda

VZN 2_2016.pdf Stiahnuté: 287x

VZN číslo 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

VZN 3_2016.pdf Stiahnuté: 379x

VZN číslo 4/2016 ktorým sa mení VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava

VZN 4_2016.pdf Stiahnuté: 278x

VZN číslo 5/2016 o miestnych daniach na území obce Richnava

VZN 5_2016.pdf Stiahnuté: 351x

2015

VZN číslo 1/2015

VZN 1_2015.pdf Stiahnuté: 342x

VZN číslo 2/2015

VZN 2_2015.pdf Stiahnuté: 265x

VZN číslo 3/2015

VZN 3_2015.pdf Stiahnuté: 319x

2013

VZN číslo 1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

VZN 1_2013.pdf Stiahnuté: 247x

VZN číslo 2/2013

VZN 2_2013.pdf Stiahnuté: 286x

VZN číslo 3/2013

VZN 3_2013.pdf Stiahnuté: 288x

VZN číslo 4/2013

VZN 4_2013.pdf Stiahnuté: 258x

2009

VZN číslo 3/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava (formát rtf)

2_2009.rtf Stiahnuté: 261x

2008

VZN číslo 8/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

8_2008.doc Stiahnuté: 211x

VZN číslo 7/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Richnava

7_2008.doc Stiahnuté: 230x

VZN číslo 6/2008 o miestnych daniach na území obce Richnava

6_2008.doc Stiahnuté: 213x

2007

Harmonogram zvozu odpadu na rok 2008

harmonogram_zvozu_2008.pdf Stiahnuté: 211x

VZN 2/2007 o zmene Všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov na území Obce Richnava číslo 1/2004 vydaného 11.12.2003

VZN_2_2007.pdf Stiahnuté: 229x

Stránka