Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN 6/2019, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Richnava

VZN 6_2019 poplatok KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,12 kB
Stiahnuté: 383×

2018

VZN 1/2018, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska Richnava

VZN 1_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 515,35 kB
Stiahnuté: 794×

VZN 3/2018 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava

VZN č. 32018 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,59 kB
Stiahnuté: 1,140×

VZN 4/2018 o záväznej časti územného plánu obce Richnava

VZN 4_2018 o záväznej časti územného plánu obce Richnava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,68 kB
Stiahnuté: 1,220×

2017

VZN 1/2017 o ambulantnom predaji výrobkov na trhovom mieste

VZN 1_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,73 kB
Stiahnuté: 573×

VZN 2/2017, ktorým sa mení VZN 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ

VZN 2_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,02 kB
Stiahnuté: 524×

VZN 3/2017 o miestnych daniach na území obce Richnava

VZN 3_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 678,14 kB
Stiahnuté: 1,864×

VZN 4/2017 ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného

VZN 4_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,04 kB
Stiahnuté: 1,034×

2016

VZN číslo 1/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

VZN 1_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,54 kB
Stiahnuté: 517×

Príloha k VZN číslo 1/2016 - Žiadosť o poskytnutie dotácie

Ziadost o poskytnutie dotacie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 173,42 kB
Stiahnuté: 479×

VZN číslo 2/2016 o organizácií miestneho referenda

VZN 2_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,07 kB
Stiahnuté: 451×

VZN číslo 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

VZN 3_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,55 MB
Stiahnuté: 534×

VZN číslo 5/2016 o miestnych daniach na území obce Richnava

VZN 5_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,18 MB
Stiahnuté: 530×

2015

VZN číslo 1/2015

VZN 1_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,16 kB
Stiahnuté: 469×

VZN číslo 2/2015

VZN 2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,59 kB
Stiahnuté: 383×

VZN číslo 3/2015

VZN 3_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,59 kB
Stiahnuté: 457×

2013

VZN číslo 1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

VZN 1_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,51 kB
Stiahnuté: 371×
Zobrazené 21-40 z 59