Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN 1/2023 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 1-2023 o miestnom referende.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,94 kB
Stiahnuté: 52×

2022

VZN č. 1/2022 výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN 12022 o úhrade v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,67 kB
Stiahnuté: 78×

VZN č.2/2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava

VZN č. 22022 o zmene VZN č. 42009 dotácia pre MŠ na žiaka od 01012023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,1 kB
Stiahnuté: 74×

VZN č. 3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN 32022 o úhrade v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,42 kB
Stiahnuté: 62×

2021

VZN č. 1/2021, ktorým sa mení VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

VZN č. 1_2021, ktorým sa mení VZN č. 3_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,97 kB
Stiahnuté: 144×

VZN č. 2/2021, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska - Richnava

VZN č. 2_2021 - Prevádzkový poriadok pohrebiska - Richnava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 525,05 kB
Stiahnuté: 109×

VZN 3/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie

VZN 3-2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,15 kB
Stiahnuté: 133×

VZN č. 4/2021, ktorým sa mení VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

VZN č. 4_2021 ktorým sa mení VZN č. 3_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 548,21 kB
Stiahnuté: 112×

VZN č. 5/2021, ktorým sa mení VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ

VZN č. 5_2021 o zmene VZN č. 4_2009 dotácia pre MŠ na žiaka od 01012022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,69 kB
Stiahnuté: 107×

2020

VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Richnava

VZN 3_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 738,99 kB
Stiahnuté: 211×

2019

VZN č. 1/2019 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava

VZN č. 12019 o zmene VZN č. 42009 dotácia pre MŠ na žiaka od 01042019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,59 kB
Stiahnuté: 780×

VZN 2/2019 o úhrade v školskej jedálni

VZN 22019 o úhrade v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,21 kB
Stiahnuté: 515×

VZN 3/2019, ktorým sa mení VZN č. 1/2017 o ambulantnom predaji výrobkov na trhovom mieste - pri Materskej škole Richnava 260

VZN 3_2019 ambulantný predaj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,88 kB
Stiahnuté: 266×

VZN 5/2019 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na dopravu do centra pre deti a rodiny

VZN 5_2019 - príspevok - doprava do detského domova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,49 kB
Stiahnuté: 353×

VZN 6/2019, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Richnava

VZN 6_2019 poplatok KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,12 kB
Stiahnuté: 383×

2018

VZN 1/2018, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska Richnava

VZN 1_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 515,35 kB
Stiahnuté: 794×

VZN 3/2018 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava

VZN č. 32018 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,59 kB
Stiahnuté: 1,140×

VZN 4/2018 o záväznej časti územného plánu obce Richnava

VZN 4_2018 o záväznej časti územného plánu obce Richnava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,68 kB
Stiahnuté: 1,220×

2017

VZN 1/2017 o ambulantnom predaji výrobkov na trhovom mieste

VZN 1_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,73 kB
Stiahnuté: 573×

VZN 2/2017, ktorým sa mení VZN 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ

VZN 2_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,02 kB
Stiahnuté: 524×

VZN 3/2017 o miestnych daniach na území obce Richnava

VZN 3_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 678,14 kB
Stiahnuté: 1,864×

VZN 4/2017 ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného

VZN 4_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,04 kB
Stiahnuté: 1,034×

2016

VZN číslo 1/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

VZN 1_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,54 kB
Stiahnuté: 517×

Príloha k VZN číslo 1/2016 - Žiadosť o poskytnutie dotácie

Ziadost o poskytnutie dotacie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 173,42 kB
Stiahnuté: 479×

VZN číslo 2/2016 o organizácií miestneho referenda

VZN 2_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,07 kB
Stiahnuté: 451×

VZN číslo 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

VZN 3_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,55 MB
Stiahnuté: 534×

VZN číslo 5/2016 o miestnych daniach na území obce Richnava

VZN 5_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,18 MB
Stiahnuté: 530×

2015

VZN číslo 1/2015

VZN 1_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,16 kB
Stiahnuté: 469×

VZN číslo 2/2015

VZN 2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,59 kB
Stiahnuté: 383×

VZN číslo 3/2015

VZN 3_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,59 kB
Stiahnuté: 457×

2013

VZN číslo 1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

VZN 1_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,51 kB
Stiahnuté: 371×

VZN číslo 2/2013

VZN 2_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 581,73 kB
Stiahnuté: 391×

VZN číslo 3/2013

VZN 3_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,94 kB
Stiahnuté: 394×

VZN číslo 4/2013

VZN 4_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,35 kB
Stiahnuté: 382×

2009

2008

VZN číslo 6/2008 o miestnych daniach na území obce Richnava

6_2008.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 142 kB
Stiahnuté: 322×

2007

Harmonogram zvozu odpadu na rok 2008

harmonogram_zvozu_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB
Stiahnuté: 306×

2006

VZN 2/2006 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN_cas_predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,31 kB
Stiahnuté: 267×

VZN 1/2006 o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN_zumpy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,85 kB
Stiahnuté: 253×

2005

Formulár žiadosti.doc

VZN_4_2005_ziadost.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45,5 kB
Stiahnuté: 271×

VZN 4/2005 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na území obce Richnava

VZN_poskytovanie_dotacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,84 kB
Stiahnuté: 276×

Príloha - Formulár žiadosti.doc

VZN_4_2005_ziadost.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45,5 kB
Stiahnuté: 240×

Príloha k VZN 12/2004 - Územný plán obce Richnava (5 MB)

uzemny_plan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,58 MB
Stiahnuté: 255×

VZN 11/2004, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy pre obec Richnava

VZN_obvod_skoly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,26 kB
Stiahnuté: 253×

VZN 3/2004 o malých zdrojoch

VZN_male_zdroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,63 kB
Stiahnuté: 218×

VZN 1/2004 o chove, vodení a držaní psov na území obce Richnava

1_2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,45 kB
Stiahnuté: 308×