Pravidlá používania a nastavenie diskusného fóra

Neprihlásený užívateľ

Má právo čítať príspevky
Nemá právo posielať príspevky
Môže sa zaregistrovať, svoju registráciu musí potvrdiť na základe e-mailovej správy ktorá mu bude automaticky zaslaná na základe žiadosti o registráciu (nie je nutné schválenie administrátorom)


Prihlásený užívateľ

Má právo čítať a posielať príspevky.
Má právo meniť svoje vlastné už odoslané príspevky.
Jednotlivé príspevky nepodliehajú schváleniu administrátorom.
Každý príspevok je pre informáciu zaslaný e-mailom Administrátorovi.
Ma právo do svojho osobného priestoru nahrávať súbory a odkazovať sa na nich v svojom príspevku.


Administrátor (starosta)

Má právo zmazať, upraviť alebo presunúť príspevok, zmazať alebo dočasne zablokovať akéhokoľvek užívateľa (len v prípade zneužívania fóra posielaním urážlivých, zosmiešňujúcich, alebo vulgárnych príspevkov, prípadne príspevkov nesúvisiacich s danou témou).

Má právo definovať slová nepovolené v texte príspevkov (len v prípade používania vulgarizmov).