Kontakt

NÁRODNÝ PROJEKT ROZVOJOVÉ TÍMY I.

v obci Richnava

kód projektu ITMS2014+: 401406DNC5

 

Kontakt:

Adresa: Obecný úrad Richnava 124

Telefón: +421903654260

Email: rt@richnava.sk

 

nájdete nás aj na fb: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555692549396