Miestna občianska poriadková služba v obci Richnava

op

Zámerom projektu je vytvoriť 16 pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby, ktoré sú vhodné pre cieľovú skupinu MRK

 

Miestna občianska poriadková služba

 

Zámerom projektu je vytvoriť 16 pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby, ktoré sú vhodné pre cieľovú skupinu MRK. Miestna občianska poriadková služba (MOPS) bude pozostávať z 16 členov MOPS. Činnosť MOPS bude metodicky zabezpečovať Obec Richnava, kde bude aj organizačne začlenená.

Logo MOPS

                           

Názov prijímateľa:  Obec Richnava

Názov projektu: „Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím miestnej občianskej poriadkovej služby v obci“

Typ projektu:  Dopytovo orientovaný

Názov operačného programu: Ľudské zdroje

Miesto realizácie projektu: Obec Richnava, okres Gelnica, Košický kraj

Trvanie projektu: 12/2017 – 11/2020

Riadiaci orgán:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Celkové oprávnené výdavky:      201 607,20

Výška NFP:                                    191 526,84 €

Spolufinancovanie:                         10 080,36 € 

Cieľ projektu:
Realizácia projektu MOPS prispeje k zníženiu negatívnych spoločenských javov, ako je páchanie majetkovej trestnej činnosti, drobné priestupky, fetovanie detí a mladistvých, záškoláctva, bezpečnosť a poriadok na cestách, narúšanie verejného poriadku, čo bude mať za následok zlepšenie občianskeho spolunažívania v obci Richnava a v lokalitách so zvýšeným podielom MRK. 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

  

www.esf.gov.sk                                                                                                          www.minv.sk.gov.sk 

Dátum vloženia: 30. 11. 2017 14:37
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 2. 2021 10:38
Autor: Správce Webu