Miestna občianska poriadková služba II.

Miestna občianska poriadková služba II. 1

Zámerom projektu je vytvoriť 12 pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby, ktoré sú vhodné pre cieľovú skupinu MRK

Miestna občianska poriadková služba II.

 

Zámerom projektu je vytvoriť 12 pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby, ktoré sú vhodné pre cieľovú skupinu MRK. Miestna občianska poriadková služba (MOPS II) bude pozostávať z 12 členov MOPS. Činnosť MOPS bude metodicky zabezpečovať Obec Richnava, kde bude aj organizačne začlenená.

Logo MOPS

                           

Názov prijímateľa:  Obec Richnava

Názov projektu: „Miestne občianske poriadkové služby Richnava - MOPS II.“

Typ projektu:  Dopytovo orientovaný

Názov operačného programu: Ľudské zdroje

Miesto realizácie projektu: Obec Richnava, okres Gelnica, Košický kraj

Trvanie projektu: 12/2019 – 11/2021

Riadiaci orgán:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Celkové oprávnené výdavky:      297 212,83

Výška NFP:                                    282 352,19 €

Spolufinancovanie:                         14 860,64 € 

Cieľ projektu:
Realizácia projektu MOPS II. prispeje k zníženiu negatívnych spoločenských javov, ako je páchanie majetkovej trestnej činnosti, drobné priestupky, fetovanie detí a mladistvých, záškoláctva, bezpečnosť a poriadok na cestách, narúšanie verejného poriadku, čo bude mať za následok zlepšenie občianskeho spolunažívania v obci Richnava a v lokalitách so zvýšeným podielom MRK. 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

  

www.esf.gov.sk                                                                                                          www.minv.sk.gov.sk 

Dátum vloženia: 17. 1. 2020 7:46
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 2. 2021 10:37
Autor: Správce Webu