Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.02.2020

Dohoda č. 20/44/054/116

20/44/054/116

49 310,73 EUR

Obec Richnava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

21.02.2020

Rámcová kúpna zmluva č. 4/2020 na dodanie tovaru

4/2020

11 720,92 EUR

SIMA plus Krompachy, s.r.o.,Maurerova 13,053 42,Krompachy

Obec Richnava

07.02.2020

Úrazové poistenie UoZ č. 5190030690

5190030690

162,50 EUR

Obec Richnava

Komunálna poisťovňa, a.s.

30.01.2020

Dohoda č. 20/44/052/24

20/44/052/24

24 210,00 EUR

Obec Richnava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

30.01.2020

Kúpna zmluva č. 3/2020 na dodanie tovaru

3/2020

3 499,20 EUR

WINTEX s.r.o.

Obec Richnava

15.01.2020

Dohoda o poskytnutí základných potravinových článkov

-

0,00 EUR

Obec Richnava

Ľubomír KENDRA,375,053 51,Richnava

09.01.2020

Zmluva o zabezpečení stravovania formou stravných poukážok

20K990008

0,00 EUR

DOXX - Stravné lístky

Obec Richnava

07.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Richnava

-

1 000,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Richnava

07.01.2020

Dohoda o poskytnutí základných potravinových článkov

-

0,00 EUR

Obec Richnava

Katarína Holdová

20.12.2019

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby č. 25/2019

25/2019

0,00 EUR

Jozef Kurilla,91,053 51,Richnava

Obec Richnava

20.12.2019

Zmluva 24/2019 o poskytovaní služieb v oblasti VO

24/2019

27,00 EUR

Obec Richnava

AF tender, s.r.o.,Čordáková 7,040 23,Košice – mestská časť Sídlisko

20.12.2019

Dohoda č. 19/44/054/282

19/44/054/282

0,00 EUR

Obec Richnava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

20.12.2019

Zmluva o dielo

-

0,00 EUR

Ekover, s.r.o.,SNP 34,053 61,Spišské Vlachy

Obec Richnava

13.12.2019

Zmluva o výpožičke

2

0,00 EUR

Materská škola,,260,053 51,Richnava

Obec Richnava

13.12.2019

Zmluva o výpožičke

1

0,00 EUR

Materská škola,,260,053 51,Richnava

Obec Richnava

03.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 19/2019

1

9 297,38 EUR

DAIMONION s.r.o.

Obec Richnava

27.11.2019

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

O-2/01-2020

0,00 EUR

Obec Richnava

ELEKOS

27.11.2019

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ

20/2019

26,40 EUR

Jazero, n.o., Košice

Obec Richnava

27.11.2019

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ

21/2019

13,20 EUR

Filia nezisková organizácia

Obec Richnava

20.11.2019

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ

23/2019

6 336,00 EUR

Základná škola, Kluknava 43

Obec Richnava

20.11.2019

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ

22/2019

145,20 EUR

Centrum voľného času PRIMA

Obec Richnava

06.11.2019

Zmluva o dielo

19/2019

9 297,38 EUR

DAIMONION s.r.o.

Obec Richnava

30.10.2019

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2019/001673-098

0,00 EUR

Obec Richnava

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

30.10.2019

Dohoda č. 19/44/054/203

19/44/054/203

0,00 EUR

Obec Richnava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

18.10.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2019-002967

1 131 678,52 EUR

Obec Richnava

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: