Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.11.2018

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou centra voľného času

-

110,00 EUR

Jazero, n.o., Košice

Obec Richnava

21.11.2018

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou centra voľného času

-

110,00 EUR

Filia nezisková organizácia

Obec Richnava

09.11.2018

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou centra voľného času

-

0,00 EUR

Základná škola, Kluknava 43

Obec Richnava

09.11.2018

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou centra voľného času

-

605,00 EUR

Centrum voľného času PRIMA

Obec Richnava

20.09.2018

Dohoda

18/044/54/187

87,54 EUR

Obec Richnava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

07.09.2018

Dohoda č. 18/44/054/173

18/44/054/173

23 319,36 EUR

Obec Richnava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

30.08.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

-

0,00 EUR

Obec Richnava

ELEKOS

02.08.2018

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena

1

bezplatne

Stanislav Čarnoký

Obec Richnava

20.07.2018

Kúpna zmluva č. 11/2018 na dodanie tovaru s montážou

11/2018

7 236,38 EUR

ZAHY s.r.o,J.Jesenského 8,053 42,Krompachy

Obec Richnava

16.07.2018

Zmluva č. 6/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Richnava

6/2018

2 500,00 CZK

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kluknava

Obec Richnava

13.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

-

0,00 EUR

Obec Richnava

MADE spol.s r.o.,Hron.predmestie 4,97401,Banská Bystrica

13.07.2018

Zmluva o realizácií projektu ,,Richnavské poviedky"

-

5 000,00 EUR

Obec Richnava

Pravé orechové

29.06.2018

Dohoda č. 18/44/052/393

18/44/052/393

21 060,00 EUR

Obec Richnava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

31.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

148 655

1 400,00 EUR

Obec Richnava

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

30.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

-

bezplatne

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Richnava

30.05.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

-

bezplatne

Stanislav Čarnoký

Obec Richnava

29.05.2018

Zmluva o zabezpečení kultúrno-športového podujatia pri príležitosti MDD

10/2018

6 200,00 EUR

Ľubomír KENDRA,375,053 51,Richnava

Obec Richnava

29.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Richnava

9/2018

250,00 EUR

SRRZ Rodičovské združenie pri Základnej škole

Obec Richnava

25.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Richnava

8/2018

980,00 EUR

Základná organizácia chovateľov poštových holubov Richnava

Obec Richnava

25.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Richnava

7/2018

7 000,00 EUR

Klub slovenských turistov Bradlo Richnava

Obec Richnava

24.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Richnava

4/2018

1 400,00 EUR

Enduro klub Richnava

Obec Richnava

22.05.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

-

650,00 EUR

Obec Richnava

AV Audit, s.r.o.,Karpatská 2448,052 01,Spišská Nová Ves

16.04.2018

Kúpna zmluva

0464/3030/2017

105,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Obec Richnava

05.04.2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/000768-036

0,00 EUR

Obec Richnava

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

01.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb 3/2018

3/2018

0,00 EUR

Michal Vaščák

Obec Richnava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: