Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Organizačná štruktúra

 

Obecné zastupiteľstvo: Biroš Peter
  Čechová Anna
  Dunka Róbert
  Gabčo Pavol
  Horváth Jozef, Mgr.
  Klempár Bohuš
  Klempár Dalibor
  Kotlár Milan
  Papcún Marek
   
Starosta obce: Ivan Dunka, tel. 0908 907 857

 

Hlavný kontrolór
Ing. Jana Kuklová

 

 

Obecný úrad

 
Organizačná schéma  
   
   
Úradné hodiny  
Pondelok: 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Utorok: 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00 / 13:00 - 14:00

 

 

 


Obecný hasičský zbor


Rozpočtové organizácie

Materská škola, Richnava 260

Počet zamestnancov
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci