Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Organizačná štruktúra

 

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Peter Cenký
  Ján Dzurov
  Ivan Gabčo
  Jozef Gabčo
  Pavol Gabčo
  Ľuboš Hojstrič
  Mgr. Jozef Horváth
  František Ondáš
  Pavol Tulej
   
Starosta obce: Ivan Dunka, tel. 0908 907 857
   
Obecný úrad  
Prednosta OcÚ  
Podateľňa, počet zamestnancov - 1  
   
Úradné hodiny  
Pondelok: 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Utorok: 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00 / 13:00 - 14:00

 

Zabezpečovanie písomnej agendy orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva, zabezpečovanie odborných podkladov a iných písomností na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií, počet zamestnancov – 1

Vypracúvanie písomných vyhotovení všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, vykonávanie nariadení, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu, počet zamestnancov - 3

Hlavný kontrolór
Ing. Jana Kuklová


Obecný hasičský zbor


Rozpočtové organizácie

Materská škola, Richnava 260

Počet zamestnancov
Pedagofickí zamestnanci - 2
Nepedagogickí zamestnanci – 3