Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

30.11.2017

op

Miestna občianska poriadková služba v obci Richnava

Zámerom projektu je vytvoriť 16 pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby, ktoré sú vhodné pre cieľovú skupinu MRK

Detail

04.12.2017

VZN 3/2017 o miestnych daniach na území obce Richnava

Stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenia

29.11.2017

VZN 1/2017 o ambulantnom predaji výrobkov na trhovom mieste

Stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenia

14.12.2012

12. riadne (86-101)

Detail Zápisnice a uznesenia

13.11.2012

11. riadne (73-85)

Detail Zápisnice a uznesenia