Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

23.10.2018

Tridený zber

Triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si v doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

Detail

30.11.2017

op

Miestna občianska poriadková služba v obci Richnava

Zámerom projektu je vytvoriť 16 pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby, ktoré sú vhodné pre cieľovú skupinu MRK

Detail

01.12.2018

Ustanovujúce zasadnutie OZ 5.12.2018 - Pozvánka

Detail Zápisnice a uznesenia

04.12.2017

VZN 3/2017 o miestnych daniach na území obce Richnava

Stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenia

29.11.2017

VZN 1/2017 o ambulantnom predaji výrobkov na trhovom mieste

Stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenia

14.12.2012

12. riadne (86-101)

Detail Zápisnice a uznesenia