Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN 1/2023 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 1-2023 o miestnom referende.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,94 kB
Stiahnuté: 52×

2022

VZN č. 1/2022 výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN 12022 o úhrade v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,67 kB
Stiahnuté: 79×

VZN č.2/2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava

VZN č. 22022 o zmene VZN č. 42009 dotácia pre MŠ na žiaka od 01012023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,1 kB
Stiahnuté: 74×

VZN č. 3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN 32022 o úhrade v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,42 kB
Stiahnuté: 62×

2021

VZN č. 1/2021, ktorým sa mení VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

VZN č. 1_2021, ktorým sa mení VZN č. 3_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,97 kB
Stiahnuté: 144×

VZN č. 2/2021, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska - Richnava

VZN č. 2_2021 - Prevádzkový poriadok pohrebiska - Richnava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 525,05 kB
Stiahnuté: 109×

VZN 3/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie

VZN 3-2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,15 kB
Stiahnuté: 133×

VZN č. 4/2021, ktorým sa mení VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

VZN č. 4_2021 ktorým sa mení VZN č. 3_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 548,21 kB
Stiahnuté: 112×

VZN č. 5/2021, ktorým sa mení VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ

VZN č. 5_2021 o zmene VZN č. 4_2009 dotácia pre MŠ na žiaka od 01012022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,69 kB
Stiahnuté: 107×

2020

VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Richnava

VZN 3_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 738,99 kB
Stiahnuté: 212×

2019

VZN č. 1/2019 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava

VZN č. 12019 o zmene VZN č. 42009 dotácia pre MŠ na žiaka od 01042019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,59 kB
Stiahnuté: 780×

VZN 2/2019 o úhrade v školskej jedálni

VZN 22019 o úhrade v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,21 kB
Stiahnuté: 515×

VZN 3/2019, ktorým sa mení VZN č. 1/2017 o ambulantnom predaji výrobkov na trhovom mieste - pri Materskej škole Richnava 260

VZN 3_2019 ambulantný predaj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,88 kB
Stiahnuté: 267×

VZN 5/2019 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na dopravu do centra pre deti a rodiny

VZN 5_2019 - príspevok - doprava do detského domova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,49 kB
Stiahnuté: 353×
Zobrazené 1-20 z 59