Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Informácie pre voliča

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý  má trvalý pobyt na  území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: richnava@richnava.sk