Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Obec Richnava oznamuje, že Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie vypracoval záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke obce Richnava a v písomnej podobe je občanom dostupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Richnave počas úradných hodín. Občania môžu do záverečného stanoviska nahliadnúť. robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu .pdf

Vyvesené: 23. 5. 2018

Späť