Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

VZN č. 4/2021, ktorým sa mení VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

Vyvesené: 17. 12. 2021

Dátum zvesenia: 2. 1. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť