Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 5/2018 ktorým sa mení VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

Návrh VZN č. 5/2018 ktorým sa mení VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

Vyvesené: 16. 10. 2018

Dátum zvesenia: 1. 11. 2018

Späť