Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozvoj obce

Územný plán

Územný plán

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Richnava

oznamenie o strategickom dokumente_ up obce richnava.pdf Stiahnuté: 409x | 22.02.2017

Zadanie pre spracovanie ÚPN-O Richnava

zadanie upn-o richnava.pdf Stiahnuté: 752x | 22.02.2017

Územný plán obce Richnava

uzemny_plan.pdf Stiahnuté: 629x | 22.02.2017

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu "Územný plán obce Richnava - koncept"

upno richnava zaverecne stanovisko.pdf Stiahnuté: 381x | 19.03.2017

Koncept Územného plánu obce Richnava

koncept upn_o richnava.zip Stiahnuté: 344x | 19.03.2017

Návrh územného plánu

Textová časť

text.zip Stiahnuté: 300x | 22.02.2017

Uznesenie č. 89/2004

závery z rokovania uznesenie 89_2004.pdf Stiahnuté: 305x | 13.12.2017

Návrh územného plánu - Výkresová časť

Širšie územné vzťahy a väzby

vykres01.zip Stiahnuté: 362x | 22.02.2017

Katastrálne územie obce

vykres02.zip Stiahnuté: 320x | 22.02.2017

Komplexný urbanistický návrh

vykres03.zip Stiahnuté: 369x | 22.02.2017

Návrh technického vybavenia, Vodné hospodárstvo

vykres04.zip Stiahnuté: 298x | 22.02.2017

Návrh technického vybavenia, Energetika a spoje

vykres05.zip Stiahnuté: 300x | 22.02.2017

Návrh verejnoprospešných stavieb

vykres06.zip Stiahnuté: 307x | 22.02.2017

Návrh perspektívneho použitia PPF na nepoľnohospodárske účely

vykres08.zip Stiahnuté: 297x | 22.02.2017

Návrh ochrany a tvorby krajiny a územného systému ekologickej stability

vykres08.zip Stiahnuté: 294x | 22.02.2017

Prírodné pomery územia v okolí obce Richnava

Prírodné pomery územia v okolí obce Richnava

zaverecna_sprava_prirodne_pomery.pdf Stiahnuté: 732x | 22.02.2017

Stránka

  • 1