Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia k hlasovaniu do prenosnej volebnej schránky a k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Typ: ostatné
Informácia k hlasovaniu do prenosnej volebnej schránkyOznamujeme občanom obce, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôžu prísť do volebnej miestnosti príslušného okrsku, že majú možnosť požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky

Možnosť voliť do prenosnej volebnej schránky

Oznamujeme  občanom obce, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôžu prísť do volebnej miestnosti príslušného okrsku, že majú možnosť požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky.

V prípade požadovania hlasovania do prenosnej volebnej schránky je treba sa nahlásiť na obecnom úrade do 28. októbra 2022 

a to buď osobne alebo telefonicky na tel č.  0948 590 441, a v deň  konania volieb (29.10.2022) príslušnej okrskovej komisii,

telefónne čísla okrskových volebných komisií:

Okrsková volebná komisia: Okrsok č. 1 : 0948 589 113

Okrsková volebná komisia: Okrsok č. 2 : 0948 732 109

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania: 

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob  hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr v pondelok 24. októbra 2022Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

  1. meno a priezvisko,
  2. rodné číslo,
  3. adresa trvalého pobytu,
  4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu;
  5. telefonický kontakt.

 

Na tento účel obec zverejňuje telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisii: 

Ing. Michal Orlovský, tel. číslo 0948 590 441


Vytvorené: 24. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 10. 2022 13:24
Autor: Správce Webu