Oznamy obce

Obecná knižnicaa

Obecná knižnica otvorená

Dátum: 7. 6. 2024

Obecná knižnica v Richnave, v priestoroch obecného úradu Richnava 124, 1.poschodie, bude dnes 7.6.2024 otvorená v čase od 16.30 – 19.00 hod.

Oznam o premenovaní autobusových zastávok v obci Richnava

Oznam o premenovaní autobusových zastávok v obci Richnava

Dátum: 9. 2. 2023

v záujme zlepšenia orientácie a prehľadu cestujúcich v pravidelnej autobusovej dopravy nám dovoľte ako zriaďovateľovi autobusovej zastávky podľa § 23 ods. 2 zákona č. 56/2012 o zákona cestnej doprave v znení neskorších predpisov oznámiť Vám:

Novinky od nás do Vášho mobilu 1

Novinky od nás do Vášho mobilu

Dátum: 9. 2. 2023

Je tu pre Vás mobilná aplikácia V OBRAZE. Ak ju ešte nemáte stiahnutú, veľmi jednoducho a rýchlo si ju nainštalujete. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma.

Výsledky volieb 2022

Informácia k priebehu a výsledku hlasovania v komunálnych voľbách 2022

Dátum: 30. 10. 2022

V obci Richnava sa vo voľbách do orgánov samosprávy obcí ktoré sa konali dňa 29.10.2022 zistili tieto výsledky:

Zmena sídla Obecného úradu obce Richnava 1

Zmena sídla Obecného úradu obce Richnava

Dátum: 2. 9. 2022

S účinnosťou od 01.09.2022 sa mení sídlo obecného úradu, sídlo orgánov obce a úradnej miestnosti
starostu so súčasnej adresy Richnava 261 na novú adresu Richnava 124.

telefonne čísla

Nové kontaktné telefónne čísla obecného úradu

Dátum: 1. 6. 2022

Obec Richnava oznamuje obyvateľom obce

od 1.6.2022 boli zriadené nové kontaktné telefónne čísla obecného úradu

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022

Dátum: 1. 4. 2022

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakladanie ohňa zakázané

Kompostovanie

Kompostovanie v záhradných kompostéroch

Dátum: 28. 1. 2022

Čo je kompostovanie/ Kompostovanie v kompostéroch/ Ako postupovať pri kompostovaní/ Chyby pri kompostovaní/ Kvalita a použitie kompostu

Kompostéry pre rodinné domy v Richnave 1

Kompostéry pre rodinné domy v Richnave

Dátum: 27. 8. 2021

Vážení občania,
obec zabezpečila kompostéry pre vlastníkov rodinných domov v obci Richnava. Vyzývame občanov, aby si kompotéry vyzdvihli v úradných hodinách na futbalovom ihrisku v Richnave. Zoznam oprávnených osôb a návrh Zmluvy o výpožičke je zverejnený na webovej stránke obce.

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu 1

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Dátum: 4. 5. 2021

Registrácia nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v obci Richnava

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v obci Richnava

Dátum: 23. 2. 2021

Projekt je zameraný na zlepšenie dostupnosti k verejným službám pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v obci Richnava so snahou zabezpečiť dobrú občiansku vybavenosť v centre obce.

testovanie COVID-19

Testovanie na ochorenie COVID 19 v obci Richnava

Dátum: 20. 1. 2021

V rámci projektu „Zachráňme spolu životy“ v obci Richnava
sa uskutoční v dňoch
21.1.2021 – 22.1.2021 (štvrtok, piatok).
Testovanie na ochorenie COVID 19 v obci Richnava - antigénovými testami

Celoplošné testovanie obyvateľov v Obci Richnava - 2.kolo 1

Celoplošné testovanie obyvateľov v Obci Richnava - 2.kolo

Dátum: 5. 11. 2020

Dňa 7. novembra a 8. novembra 2020 bude prebiehať v našej obci 2. kolo celoplošného testovania obyvateľstva na COVID-19.

Výsledky víkendového testovania na COVID-19 v Obci Richnava 1

Výsledky víkendového testovania na COVID-19 v Obci Richnava

Dátum: 3. 11. 2020

Víkendového testovania sa v Obci Richnava zúčastnilo celkom 1 480 občanov.
Pozitívny výsledok antigénového testu bol zistený v 3 prípadoch.
Podiel pozitívne testovaných k počtu otestovaných je 0,20 %.

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK II

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK II

Dátum: 27. 10. 2020

Cieľom projektu je zvýšiť počet detí z MRK, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie a tým zabezpečovať zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 24. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Informácie o vyhlásení mimoriadnej situácie na územi SR

Informácie o vyhlásení mimoriadnej situácie na územi SR

Dátum: 12. 3. 2020

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom vláda Slovenskej republiky dňa 12. marca 2020 od 06:00 hod. vyhlásila mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky.

Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona) 1

Informácie Covid-19 (Corona)

Dátum: 10. 3. 2020

Informácie o šíriacom sa víruse COVID-19 si môžete prečítať v letákoch a taktiež aj na web stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zneškodňovanie obsahu žúmp

Zneškodňovanie obsahu žúmp

Dátum: 9. 3. 2020

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ v

Dostavba a rekonštrukcia MŠ v obci Richnava

Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava

Dátum: 24. 2. 2020

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť kvalitný prístup k výchovno-vzdelávaciemu procesu deťom v predškolskom veku prostredníctvom rekonštrukcie a rozšírenia kapacity materskej školy v obci Richnava

Miestna občianska poriadková služba II. 1

Miestna občianska poriadková služba II.

Dátum: 17. 1. 2020

Zámerom projektu je vytvoriť 12 pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby, ktoré sú vhodné pre cieľovú skupinu MRK

Prezentácia knihy "Richnavské poviedky" 1

Prezentácia knihy "Richnavské poviedky"

Dátum: 14. 5. 2019

Literárna spoločnosť Pravé orechové oživila historické príbehy Richnavy.

Novú knihu „Richnavské poviedky“ predstavili autori z Literárnej spoločnosti Pravé orechové – Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová, Silvia Bolčová a Juraj Korpa

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu 1

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Dátum: 3. 2. 2019

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následno

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Richnava 1

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Richnava

Dátum: 31. 10. 2018

Obec Richnava v zmysle ust. § 81 ods.7 písm. g) zákona


č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje, že v obci Richnava budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery v týchto lokalitách:

Tridený zber

Triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Dátum: 23. 10. 2018

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si v doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov

Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 18. 9. 2018

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Richnava: č.d. 34-41, 43-45, 47, 189-201, 259, 260, 280:
19. september 2018 od 07:40 h do 17:30 h

Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 30. 8. 2018

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom celá obec Richnava:
3. september 2018 od 07:00 h do 18:00 h

Smútočný oznam

Dátum: 7. 8. 2018

Oznamujeme občanom obce, že zomrel otec nášho bývalého správcu farnosti Mgr. Pavla Ondríka vo veku 73 rokov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 21. 6. 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Richnava 1

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Richnava

Dátum: 11. 5. 2018

Obec Richnava oznamuje, že v obci Richnava budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery v týchto lokalitách:
- v dňoch 14.05.2018 až 21.05.2018 pri Špeciálnej základnej škole v Richnave č. 189 a pred rodinným domom č. 160,
- v dňoch 22.05.2018 až 28.05.2018 pri rodinnom dome č. 75 a pri cintoríne

Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 25. 4. 2018

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Richnava: z TS Hrišovská cesta- od č.d. 48 po č.d. 57, od č.d. 59 po č.d. 61, od č.d. 65 po č.d. 70, od č.d. 72 po č.d. 90, č.d. 250, 253, 264, od č.d. 267 po č.d. 270, 275, 278, 279, 360, 375:


21. máj 2018 od 07:30 h do 14:00 h

Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 24. 4. 2018

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Richnava: od č.d. 1 po č.d. 10, č.d. 13, 15, 127, 128, 130, 131, 134, 136, od č.d. 138 po č.d. 142, 144, 146, 148, 149, od č.d. 151 po č.d. 156, č.d. 230, 252, 272, 369:


17. máj 2018 od 08:00 h do 18:00 h

12. jún 2018 od 07:30 h do 18:00 h

KST BRADLO RICHNAVA

Pozvánka na 42. ročník zimného výstupu na Sľubicu

Dátum: 20. 1. 2018

Klub slovenských turistov Bradlo Richnava Vás pozýva na 42. ročník zimného výstupu na Sľubicu, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. januára 2018. Zraz účastníkov bude od 7.00 do 8.45 hod. v Hostinci na rázcestí. Účastnícky poplatok: dospelí 3 €, deti a mládež do 15 rokov 1 €. V cene je zahrnutá doprava, výstupový odznak, účastnícky list a občerstvenie. Každý účastník zodpovedá za svoju bezpečnosť.

op

Miestna občianska poriadková služba v obci Richnava

Dátum: 30. 11. 2017

Zámerom projektu je vytvoriť 16 pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby, ktoré sú vhodné pre cieľovú skupinu MRK

v

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017

Dátum: 13. 11. 2017

Uverejnenie výsledkov volieb do Košického samosprávneho kraja konaných dňa 4.11.2017 v obci Richnava

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Richnava 1

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Richnava

Dátum: 9. 11. 2017

Obec Richnava Vám oznamuje, že v obci Richnava budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery v týchto lokalitách:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 1

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Dátum: 29. 6. 2017

Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.