Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Pozvánka na prerokovanie zaradenia územia SKUEV0928 Stredný tok Hornádu do národného zoznamu území europského významu

Vyvesené: 6. 4. 2017

Dátum zvesenia: 22. 4. 2017

Späť