Obec Richnava

Novinky

 

Zmluvy, objednávky, faktúry od 1.1.2011 

   

 

Návrh VZN č.1/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

     

Návrh VZN č. 2/2016 o organizácií miestneho referenda

     

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Richnava

     

Rozpočet obce Richnava na roky 2016-2018

     

Všeobecné záväzné nariadenie 2/2015

     

Všeobecné záväzné nariadenie 3/2015

     

Vyhodnotenie dotazníka Program rozvoja obce Richnava

   

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015

   

Oznámenie o odbere povrchovej vody

   

 

 Výsledky  komunálnych volieb v Richnave

voľby na starostu obce

voľby na poslancov Obecného zastupiteľstva

 

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2016

Harmonogram 2016,

 
   

 

 
 

© 2006-2007 Obec Richnava

?>