Obec Richnava

Novinky

 

Zmluvy, objednávky, faktúry od 1.1.2011 

 

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave 

 

Návrh zmeny rozpočtu obce Richnava - 4. zmena

 

Záverečný účet Obce Richnava za rok 2013

 

VZN 2/2013

 

VZN 3/2013

 

VZN 4/2013

 

 Rozpocet obce Richnava na roky 2014 - 2016

 

 

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2014

Harmonogram 2014, Predaj nádob na odpad

 
   

 

 
 

© 2006-2007 Obec Richnava