Obec Richnava

Novinky

 

Zmluvy, objednávky, faktúry od 1.1.2011 

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave dňa 15.12.2014 o 13.00 hod.

 

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu Asistenta terenného sociálneho pracovníka

 

Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2014 - 7. zmena

 

Návrh rozpočtu obce na roky 2015 - 2017

 

 

 Výsledky  komunálnych volieb v Richnave

voľby na starostu obce

voľby na poslancov Obecného zastupiteľstva

 

Záverečný účet Obce Richnava za rok 2013

 

VZN 2/2013

 

VZN 3/2013

 

VZN 4/2013

 

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2014

Harmonogram 2014, Predaj nádob na odpad

 
   

 

 
 

© 2006-2007 Obec Richnava