Obec Richnava

Novinky

 

Zmluvy, objednávky, faktúry 

 

 

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave dňa 15.12.2016

   

Návrh zmeny rozpočtu obce Richnava - 4. zmena

   

Návrh rozpočtu obce Richnava na roky 2017-2019

   

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

   

Návrh VZN č. 5/2016

   

Návrh VZN č. 4/2016

   

Výberové konanie na obsadenie miesta Riaditeľ Materskej školy, Richnava 260

   

Spoločné urbárske lesy Richnava, pozemkové spoločenstvo - Pozvánka

   

Koncept Územného plánu obce Richnava

   

Stanovisko na článok starostu obce Kluknava uverejnený v Kluknavskom hlase

   

Daň z nehnuteľností

   

Rozpočet obce Richnava na roky 2016-2018

   

 

 Výsledky  komunálnych volieb v Richnave

voľby na starostu obce

voľby na poslancov Obecného zastupiteľstva

 

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2016

Harmonogram 2016,

 

 

 
 

© 2006-2007 Obec Richnava

?>