Obec Richnava

Novinky

 

Zmluvy, objednávky, faktúry 

   

 

Záverečný účet obce Richnava za rok 2015

     

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016

     

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

     

The Run Slovakia 2016 - informácia

     

Zápis do materskej škôlky

     

Daň z nehnuteľností

     

Rozpočet obce Richnava na roky 2016-2018

     

 

 Výsledky  komunálnych volieb v Richnave

voľby na starostu obce

voľby na poslancov Obecného zastupiteľstva

 

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2016

Harmonogram 2016,

 
   

 

 
 

© 2006-2007 Obec Richnava

?>