Obec Richnava

Novinky

 

Zmluvy, objednávky, faktúry od 1.1.2011 

 

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave

 

Verejná vyhláška - upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania

 

Verejná vyhláška - Schválenie projektu pozemkových úprav

 

Informačno - oddychová zóna  - výber alternatívy

 

Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 - 2. zmena

 

Prerušenie distribúcie elektriny

 

Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 - 1. zmena

 

Návrh rozpočtu obce na roky 2015 - 2017

 

 

 Výsledky  komunálnych volieb v Richnave

voľby na starostu obce

voľby na poslancov Obecného zastupiteľstva

 

Záverečný účet Obce Richnava za rok 2013

 

VZN 2/2013

 

VZN 3/2013

 

VZN 4/2013

 

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2014

Harmonogram 2014, Predaj nádob na odpad

 
   

 

 
 

© 2006-2007 Obec Richnava