Obec Richnava

Novinky

 

Zmluvy, objednávky, faktúry od 1.1.2011 

 

 

Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Richnava na roky 2015-2021

Dotazník - Vyplnený dotazník žiadame doručiť do 31. júla 2015 na Obecný úrad v Richnave

   

OZNAM

Obecná knižnica bude počas letných prázdnin otvorená takto

Utorok: 14.00 - 16.00 hod.

Štvrtok: 14.00 - 16.00 hod.

   

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015

   

Oznámenie o odbere povrchovej vody

   

Návrh rozpočtu obce na roky 2015 - 2017

 

 

 Výsledky  komunálnych volieb v Richnave

voľby na starostu obce

voľby na poslancov Obecného zastupiteľstva

 

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2015

Harmonogram 2015, Predaj nádob na odpad

 
   

 

 
 

© 2006-2007 Obec Richnava

?>