Obec Richnava

Novinky

 

Zmluvy, objednávky, faktúry od 1.1.2011 

 

 

Návrh VZN 1/2015

   

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Kluknave

   

Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov

   

Návrh rozpočtu obce na roky 2015 - 2017

 

 

 Výsledky  komunálnych volieb v Richnave

voľby na starostu obce

voľby na poslancov Obecného zastupiteľstva

 

Záverečný účet Obce Richnava za rok 2013

 

VZN 2/2013

 

VZN 3/2013

 

VZN 4/2013

 

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2014

Harmonogram 2014, Predaj nádob na odpad

 
   

 

 
 

© 2006-2007 Obec Richnava

?>