Obec Richnava

Novinky

 

Zmluvy, objednávky, faktúry 

   

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

     

Oznam - veľkoobjemové kontajnery v obci Richnava

     

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

     

Zápis do materskej škôlky

     

Výkup papiera v obci Richnava

     

Návrh 1. zmeny rozpočtu obce na rok 2016

     

Daň z nehnuteľností

     

Rozpočet obce Richnava na roky 2016-2018

     

 

 Výsledky  komunálnych volieb v Richnave

voľby na starostu obce

voľby na poslancov Obecného zastupiteľstva

 

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2016

Harmonogram 2016,

 
   

 

 
 

© 2006-2007 Obec Richnava

?>