Obec Richnava

Novinky

 

Zmluvy, objednávky, faktúry od 1.1.2011 

 

Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 27.10.2014 - 07.11.2014

 

Vyhlásenie kandidatúry - poslanci obecného zastupiteľstva

 

Vyhlásenie kandidatúry - starosta obce

 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Richnava pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

 

Záverečný účet Obce Richnava za rok 2013

 

VZN 2/2013

 

VZN 3/2013

 

VZN 4/2013

 

 Rozpocet obce Richnava na roky 2014 - 2016

 

 

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2014

Harmonogram 2014, Predaj nádob na odpad

 
   

 

 
 

© 2006-2007 Obec Richnava