Obec Richnava

Novinky

 

Zmluvy, objednávky, faktúry od 1.1.2011 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014

 

Oznam - preberanie kandidátnych listín

 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Richnava pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

 

Návrh zmeny rozpočtu Obce Richnava - 6. zmena

 

Záverečný účet Obce Richnava za rok 2013

 

VZN 2/2013

 

VZN 3/2013

 

VZN 4/2013

 

 Rozpocet obce Richnava na roky 2014 - 2016

 

 

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2014

Harmonogram 2014, Predaj nádob na odpad

 
   

 

 
 

© 2006-2007 Obec Richnava